مخابراتیراه حلهای مهندسی

شرکت نماد، با در اختیار داشتن تیم مجربی از مهندسان عمران و مخابرات، و با تسلط بر انواع استانداردهای موجود، پاسخگوی نیازهای متنوعی از مشریانش می باشد.

بیشتر بخوانید …گسترش و توسعه تجهیزات مخابراتی

پروژه گسترش و توسعه تجهیزات سایت های مخابراتی
محور پروژه های گسترش تجهیزات سایت های مخابراتی بر اساس اصلاحات و تنظیمات شبکه تلفن همراه صورت می پذیرد. در اینگونه پروژه ها، با توجه به نیاز شبکه ،تغییراتی در طرح یا تجهیزات سایت های موجود صورت میگیرد و همچنین در مواردی که تجهیزات موجود در سایت های مخابراتی بعد از نصب، به دلایل مختلفی از جمله: عوامل طبیعی ،آتش سوزی ونگهداری نامناسب آسیب می پذیرند و به نیاز به بازسازی دارند تیم های متخصص باارایه راه حل های مناسب به بازسازی سایت میپردازد.
بیشتر بخوانید …

 

تعمیر و نگهداری شبکه های موبایل و وایمکس

خدمات تعمیر و نگهداری شبکه های موبایل و وایمکس
دامنه شمول اینگونه خدمات، مشتمل بر تعمیر و رفع خرابی تک تک اجزای شبکه، اعم از BTS و BSC و ملحقات مربوطه، و خطوط و ابزارهای انتقال بین آنها، و همچنین انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه، منطبق با استانداردهای شبکه و اپراتور، و دربرگیرنده کلیه تجهیزات جانبی همچون ژنراتور، کانکس، دستگاههای تهویه و تجهیزات تامین برق و غیره می باشد.

بیشتر بخوانید …مدیریت پروژه

توانمندی های مدیریت پروژه
شرکت نماد، به عنوان مجموعه ای پروژه محور، همواره کوشیده تا پروژه هایش را منطبق با استانداردها و متدهای مدیریت پروژه به انجام رسانده، و از رعایت سه گام زیر اطمینان حاصل نماید:
بیشتر بخوانید …جابجایی سایت های مخابراتی

< روژه جابجایی
در این نوع پروژه ها، یک سایت مخابراتی به دلیل مشکلاتی که از جانب مالک سایت مطرح گردیده، یا به دلیلمقتضیات جدید فنی و رادیویی، یا ملاحظاتی از این دست، از محل فعلی خود به محلی دیگر منتقل میشود. برای این منظور، فرایندی در سه مرحله به شرح زیر انجام میگیرد:

بیشتر بخوانید …