راه حلهای مهندسی

شرکت نماد، با در اختیار داشتن تیم مجربی از مهندسان عمران و مخابرات، و با تسلط بر انواع استانداردهای موجود، پاسخگوی نیازهای متنوعی از مشریانش می باشد.


این تیم مهندسی به ارایه خدماتی از قبیل مطالعات امکان سنجی، گزارشات محاسباتی، ارایه مدلهای سه بعدی و ارایه راه حلهای اختصاصی برای مشکلات خاص مشتریان نماد پرداخته، و فرآیند تصمیم گیری را، با برآوردهای دقیق از مواد و هزینه های پیش رو، برای ایشان ساده تر می سازد.
گستره خدمات مهندسی شرکت نماد در حوزه عمران، از طراحی سیستم های تقویت حفاظ سایت های مخابراتی تا راه حل های تاسیساتی برای ایجاد سیستم تخلیه سیلاب در سایتهای مخابراتی، و در حوزه مخابراتی، از مشاوره نصب سیستم های جدید تا بهینه سازی تجهیزات زیر بار را در بر می گیرد.