تأمین نیروی انسانی

نماد خود با داشتن تخصص در زمینه فناوری اطلاعات و مخابرات و اهمیت فراوانی که برای نیروی انسانی شرکت قائل است توانایی یافتن و پرورش بهترین نبروها را برای شما نیز دارد. اولین نمونه چنین گزینشی در خود نماد دیده می شود که بهترین متخصصین در محیطی گرم و صمیمی مشغول کار می باشند.

نماد با بررسی نیازهای شرکت شما شرایط را تحلیل و بهترین گرینه های شما را معرفی می کند و در صورت نیاز آموزش می دهد. یکی دیگر از گزینه های شرکت ها که بسیاری آن را فراموش می کنند نیز آموزش کارنان فعلی آن هاست که می تواند قدمی مناسب برای کاهش هزینه ها در طولانی مدت و گسترش دید استراتژیک شرکت باشد.