مبین نت

تعمیرات و نگهداری شبکه مبین نت با ۴۴۸ سایت وایمکس در استان¬های تهران، کرج ،گلستان و مازندران.