برنامه نویسی

تمام برنامه هایی که با آن ها کار می کنیم زمانی نوشته شده اند. امروزه انواع برنامه ها را در بازار می توان یافت که بسیاریاز نیازهای ما را برطرف می سازند. در نهایت هر سازمان با دیگر سازمان ها تفاوت های زیادی دارد و ممکن است برای برخی فرآیندهای خاص نتوانیم با برنامه های موجود به آنچه می خواهیم برسیم. با نوشتن برنامه ای جدید همه چیز امکان پذیر می شود و دیگر حد و مرزی در برنامه خروجی شما وجود ندارد.


هزینه های عدم توانایی سازماندهی شرکت و اطلاعات جاری، آن شرکت را در برابر تغییرات و عدم اطمینان روزافزون محیط بسیار آسیب پذیر می سازند. به کمک برنامه هایی که مختص شما طراحی شده باشند می توانید با روان سازی فرآیندهای سازمان خود و مدیریت دانش شرکت تمام سازمان را متحول سازید و این موضوع می تواند مزیت رقابتی اصلی شمادر بازار باشد.
زبان های برنامه نویسی جهان نیز دائماً بر اساس نیازهای به روز شده افراد تغییر می کنند. علاوه بر تبحر بر زبان های برنامه نویسی دیگر، تمرکز آیکانروی کار با پرکاربردترین و تواناترین زبان دنیای فعلی برنامه نویسییعنی جاوا (Java) می باشد.ما در نوشتن انواع برنامه های شبکه/تحت وب، موبایل، رایانه های رومیزی و … مهارتی انحصاری داریم و با داشتن بهترین برنامه نویسان ایران در طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزارهای لازم شما آماده کمک هستیم.

امکانات جاوا:

J2SE (Java Standard Edition) برای تهیه انواع برنامه های رایانه های رومیزی.
J2EE (Java Enterprise Edition): برای تهیه انواع برنامه های تحت شبکه/وب.
J2ME (Java Mobile Edition): برای تهیه انواع برنامه های موبایل.
Java Card: برای تهیه انواع برنامه هایی که روی کارت های هوشمند و دیگر دستگاه هایی که حافظ و توانایی پردازش کمی دارند اجرا می شوند. برنامه های مختلفی می توان روی یک کارت اجرا کرد و پس از آنکه کاربر از آن استفاده کرد نیز می توان مجدداً روی آن برنامه نصب کرد.
Java TV: برای تهیه انواع برنامه هایی که روی تلویزیون اجرا می شوند مانند EPGها، VODها، بازی ها، برنامه های آموزشی و …
و موارد دیگر مانند Java Embedded، Java FX، Java DB، Web Tier و …
همچنین امکان استفاده از تمامی تکنولوژی ها و پلتفرمهای دیگر نیز وجود دارد.